Долбоор тууралуу

Салам! CABAR.asia мектебине кош келипсиз!

CABAR.asia медиамектеби – бул журналисттер, журналистика факультетинин студенттери/окутуучулары, ошондой эле Борбордук Азия ѳлкѳлѳрүндѳ жаӊы медиалар менен санариптик журналистиканы ѳнүктүрүү темасына кызыккандар үчүн заманбап окутуу булагы.

Сайтта 20дан ашуун актуалдуу медиатемасы бар интерактивдүү онлайн-курстар жеткиликтүү. Курсту аяктаган соӊ, чыныгы сертификатка ээ боло аласыздар.

ОКУУГА ДАРОО КИРИШҮҮ

Долбоор Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Ѳзбекстандын журналистика факультетинин окутуучулары менен студенттеринин потенциалын жогорулатууга багытталгандыктан, Медиамектеп булактарынын билим берүү максатында колдонулушу кубатталат жана толугу менен акысыз ишке ашырылат.

“Борбордук Азияда жаӊы медиаларды жана санариптик журналистиканы ѳнүктүрүү” долбоору Улуу Британиянын Ѳкмѳтүнүн колдоосу менен Согуш жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун Борбордук Азиядагы ѳкүлчүлүгү тарабынан ишке ашырылып жатат.

Бул порталды түзүүнүн максаты – сапаттуу гендердик – жана конфликттик жактан сезгич контентти ѳндүрүү, ошондой эле туура эмес маалыматтар менен фейк жаӊылыктарга каршы аракет аркылуу Борбордук Азия аймагында ММК потенциалын чыӊдоо.

Биздин ишмердүүлүккѳ же кызматташтыкка байланыштуу бардык суроолор менен …… кайрылыӊыздар

Жаӊылоолор жана оффлайн иш-чаралардын анонстору менен «Жаӊылыктар» бѳлүмүнѳн же болбосо социалдык тармактардан тааныша аласыздар.