Курстар

Сиздерди санариптик журналистика жана жаӊы медиалар боюнча CABAR.asia медиамектебинин курстарын окууга чакырабыз!

Биздин онлайн-курстар журналистика факультетинде билим алган студенттер үчүн да, аларды окуткан мугалимдер үчүн да, ошондой эле медиасабаттуулук жана интернет-журналистиканын акыркы тенденциялары боюнча тажрыйбасын жогорулатууну каалаган ар бир жаран үчүн пайдалуу болот.

Сабактар 5 тилде жеткиликтүү болуп, интернеттин ар кандай ылдамдыктарына ылайыкташтырылган.

Бул кантип иштей тургандыгы тууралуу маалымат ал жана дароо АКЫСЫЗ окуу мүмкүнчүлүгүнѳ ээ бол!