Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстанданы БАҚ жағдайы және әлеуметтік желілердің маңызы

Бұл зерттеудің мақсаты – Орталық Азиядағы төрт елдің (Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан) бұқаралық ақпарат құралдарының қазіргі жағдайын және даму үрдістерін сараптау. Сонымен қатар зерттеуде Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстанның БАҚ, сарапшылар, азаматтық қоғам ұйымдары мен мемлекеттік органдары арасындағы әрекеттестік деңгейлері арасында сараптама жасайды: ақпарат алу көздері, мықты және әлсіз тұстары, аймақтың әр елінде журналистер мен БАҚ ролі.