КЭПШН-ВИДЕО ЖАРАТУУ БОЮНЧА КУРС

СABAR.asia медиамектеби социалдык тармактар үчүн сaption vidеo форматындагы видеоматериалдарды ѳндүрүү боюнча курсту баштатып жатат. Мындай роликтер миллиондогон кѳрүп чыгууларды топтой алат, кыска, динамикалуу жана аларды үнүн ѳчүрүп коюп кѳрүүгѳ болот.

Окуу материалдары жаӊы ишке киришип жаткандарга дагы түшүнүктүү болушу үчүн максималдуу түрдѳ жѳнѳкѳй жана жеткиликтүү формада даярдалган. Курстун авторлору видеосъемка менен монтаждын бардык ньюанстары тууралуу айтып беришет (сюжетти туура түзүүнүн жолдору, кандай музыканы тандоо керектигин, титрлер кандай жазыла тургандыгын).

Бул курсту аяктаган соӊ, силер ѳз алдыӊарча социалдык тармактар үчүн субтитрлери менен видеолорду жаратып, окуяны роликтер аркылуу баяндап бере аласыӊар.

Сурап-билүү үчүн маалымат:

Борбор Азияда жаӊы медиаларды жана санарип журналистиканы ѳнүктүрүү” СА IWPR долбоору Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Ѳзбекстандагы массалык маалымат каражаттарынын, журналистика факультетинин окутуучулары менен студенттеринин, ошондой эле иштеп жүргѳн журналисттеринин жогорку сапаттагы заманбап, калыс жана объективдүү санарип контентти жаратуудагы потенциалын бекемдѳѳгѳ багытталган. IWPR долбоордун алкагында  CABAR.asia медиа мектебинин жаӊыланган сайтын ишке киргизип, “С новыми медиа на ТЫ” аттуу алгачкы модулдук онлайн-курсту баштатты. Курстун материалдары медиа мектептин платформасына  жайгаштырылып, курска катталган катышуучулар үчүн гана жеткиликтүү болот. Долбоордун алкагында түзүлгѳн бардык курстар IWPR СA менчиги деп эсептелет жана башка долбоорлор үчүн IWPR СA чечими менен гана колдонула алат.

 
Register to start training
Already have an account?

Program

Instructors

Frequently asked questions