Гендердик маселелерди ЖМКда кантип чагылдыруу керек?

Автор: Елизавета Кузьменко, журналист, кодулабоо жана гендердик теӊдик маселелери боюнча медиа-тренер, Украинанын Журналисттик этика боюнча комиссиясынын мүчѳсү, «Женщины в медиа» ассоциациясы» КЭУ башчысы
Курстун мазмуну:

Модуль 1. Киришүү. Медиада аялдын портрети. ММКларда зомбулук темасын чагылдырууда журналисттин жана редакциянын ролу. 

Үй тапшырмасы

Практикалык тапшырма 1

Модуль 2. Зомбулук деген эмне? Эмне үчүн журналисттердин зомбулуктун түрлѳрүн ажырата билүүсү маанилүү? Мыйзам чыгаруу базасы.

Практикалык тапшырма 2

Практикалык тапшырма 3

Модуль 3. Туура терминология. Эмне үчүн «курмандык» жана «монстр» сѳздѳрү материалыӊарга туура келбейт?  Зомбулукту башынан ѳткѳргѳн адамдар жѳнүндѳ канткенде туура жазууга болот?

Практикалык тапшырма 4

Модуль 4. Зомбулук темасын чагылдырууда эстен чыгарбоону талап кылынган принциптер

Практикалык тапшырма 5

Модуль 5. Зомбулукту башынан ѳткѳргѳн адамдар менен кантип сүйлѳшүү керек: интервьюнун принциптери жана баарлашуу этикасы.

Практикалык тапшырма 6

Тест 

Модулдун аннотациясы: Модуль журналисттер менен блогерлерге ММКларда жана блогдордо зомбулукту чагылдыруу боюнча базалык билим берет. Мында зомбулуктун түрлѳрүнѳн баштап, аны чагылдыруу тилине: гендердик зомбулукка байланышкан окуяларды баяндоодо колдонууга боло турган жана мүмкүн болбогон терминдер менен сѳздѳрдү түшүнүүгѳ чейин маалымат берилет. Ошондой эле, зомбулукту башынан ѳткѳргѳн адамдар менен кантип сүйлѳшүү керек экендиги: интервью алуу ыкмалары, баарлашуу этикасы жѳнүндѳгү модуль – курстун маанилүү бѳлүгү болуп саналат.   
Модулду аяктаган соӊ ээ боло турган кѳндүмдѳр: Зомбулуктун түрлѳрүн ажырата билүү жана окурмандарга зомбулуктун кайсы түрү тууралуу жазып жатканын түшүндүргѳндү үйрѳнүү, гендердик зомбулукту чагылдырууда кандай тилди колдонууга боло турганын жана кандай тилди колдонбош керек экендигин билүү. 

 

 
Окууну баштоо үчүн каттоодон өтүңүз
Already have an account?

Программа

Карап чыгуу “Гендердик маселелерди ЖМКда кантип чагылдыруу керек?”

Көп берилүүчү суроолор

Курска кантип катталса болот?
Алгач сайттын өзүнөн каттоодон өтүшүңүз керек. Андан кийин “Курстар” бөлүмүнөн керектүү курсту тандап, ошол курстан каттоодон өтүү кажет.
Курста окугандан кийин сертификат аламбы?
Курстун ичиндеги бардык сабактарга катышкандар жана акыркы тестти ийгиликтүү тапшыргандар (минимум 80%) гана сертификат ала алышат.
Тест тапшырбасам эмне болот?
Ар бир модулдан кийин бирден тест жана курс аяктагандан кийин жалпы бир тест бар. Сизге тестти тапшырууга 10 мүмкүнчүлүк берилет. Эгерде тестти башында тапшыра албай калсаңыз, анда сабактарды кайрадан көрүп чыгып, тестти дагы бир жолу тапшыра аласыз. 10 мүмкүнчүлүк толугу менен колдонулганда система өзү жабылып калат. Курсту аягына чейин бүтүрүү үчүн ага кайрадан катталууңуз керек болот.
Сайт иштебей жатса эмне кылыш керек?
“Байланыш” бөлүмүндө көрсөтүлгөн эмейлге же коомдук тармактар аркылуу бизге кайрылыңыз.
Сертификатта жазылган ысым менен паспортто жазылган ысым окшош эмес болсо эмне кылыш керек?
Оболу каттоодон өтүп жатканда аты-жөнүңүздү туура жазып киргизиңиз. Эгерде башкача жазып алган болсоңуз, анда бизге кайрылыңыз. Биз ысымыңызды оңдоп, сертификатты кайрадан жөнөтөбүз.
Бирден көп курска катталсам болобу?
Ооба, бир нече курска бир эле убакта катталып окусаңыз же болбосо бир курсту бүтүрүп кийинкисине өтсөңүз дагы болот.
Курстар жаңыртылып турабы?
Сайтта буга чейин чыккан курстар жаңыртылбайт. Жаңы курстар болуп калса, сайтка чыгарып турабыз.
Силер өткөргөн башка иш-чараларга кантип катышууга болот?
Биз Борбор Азия өлкөлөрүндөгү журналисттерге жана журналистика факультетинде билим алган студенттер үчүн ар кандай окутууларды өткөрүп турабыз. Жаңы иш-чараларды өткөрүп жибербеш үчүн сайтыбызга же коомдук желедеги барактарыбызга көз салып туруңуз. Биздин иш-чараларга катышуу үчүн көбүнчө каттоодон өтүү керек болот же болбосо сынак аркылуу кабыл алынат.
Курска Борбор Азияда эле жашагандар катыша алабы?
Онлайн курстарга жашаган жеринен көз карандысыз эле каалоочулардын баары катыша алат. Оффлайн иш-чаралар Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн биринде өткөрүлөт.
Мен медиа чөйрөдөгү инсан эмесмин, бирок курска катышкым келип жатат. Катышсам болобу?
Ооба, онлайн курстарга каалоочулардын баары катыша алат.
Курс канча болот?
Ар бир курстун убактысы өз алдынча каралат. Негизинен ал курстун мазмунунан жана канчалык татаал экенинен көз каранды. Орточо эсеп менен бир курс 6-8 аптага чейин созулат. Бул убакыт аралыгында бардык сабактарды окуп, тесттерди тапшыруу керек. Бирок кайрадан жазылып, курсту кайра дагы окууга болот.