Бул кандайча иштейт

  • КАТТООДОН ѲТҮҮ Окуунун илгерилѳѳсүн кѳзѳмѳлдѳѳ үчүн жеке кабинетке кирүү мүмкүндүгүнѳ ээ болосуз.
  • КУРСТУ ТАНДОО КУРСТУ ТАНДОО
  • ОКУУГА КИРИШҮҮ Видео сабактарды кѳрүӊүз, лекцияларды окуӊуз жана ара тесттерден ѳтүӊүз
  • ФИНАЛДЫК ТЕСТ ТАПШЫРУУ Жок дегенде 80% натыйжа менен
  • СЕРТИФИКАТ АЛУУ Электрондук жана басылып чыгарылган түрдѳ!