Дін мәселелерін баяндау бойынша журналистерге арналған нұсқаулық

Бұл нұсқаулықты жасау мақсаты дін тақырыбына арналған журналистік материалдардың сапасын арттыру, адам құқықтары қағидаларын, сөз еркіндігі мен ғадауат тілінің арасындағы шек пен заңмен реттелуін жетік түсіндіру.

Бұл нұсқаулық келесі тараулардан тұрады:

  1. Діни сенім бостандығы құқығы (авторы  – Дмитрий Кабак). Бірінші тарау әр адамның діни сенім бостандығына құқығын терең түйсінуге мүмкіндік береді.
  2. Дін мәселелерінің Қырғыз Республикасында/Қазақстан Республикасында/Тәжікстан Республикасында заңнамалық реттелуі (авторлары – Алтынай Исаева, Гүлмира Біржанова және Шоира Давлатова). Бұл тарау осы нұсқаулыққа дінді мемлекет тұрғысында және онымен әрекеттестікте түсіну үшін енгізілген.
  3. Журналистерге қолданбалы ұсыныстар (авторы – Инга Сикорская).  Үшінші тараудың рөлі зор, себебі журналистер ақпарат таратудың тікелей негізгі көзі.
  4. Дін мәселелерін баяндау кезінде қолданылатын терминдер глоссарийі.

Нұсқаулық төрт тілде жазылған: қазақ, орыс, жәік және қырғыз тілдерінде.